Helaas, 2 jaar later brak de 1e Wereldoorlog uit en in een klap lag alles in elkaar. Militairen moesten weg en de burgers moesten in dienst, zodat er van de 24 leden nog slechts 6 over waren.
Natuurlijk was er ook geen repetitielokaal meer. Met het vertrek van de militairen waren wij ook de muziektent en het vaandel kwijt. Toen rees de vraag bij de overgebleven leden of het niet het beste was alles te verkopen.
Dit euvel werd echter door een goed voorstel voorkomen. Het voorstel dat kwam was: laat ons iederen week bij elkaar komen en dan maar musiceren voor ons eigen vermaak, dn blijven wij toch met de muziek verbonden en kunnen de toekomst afwachten.De repetitie werd gehouden in de achterzaal van de weduwe Sassen die gratis ter beschikking werd gesteld.
Na de oorlog nam het aantal leden gestadig toe, maar wel zonder militairen.
Ook de tweede Wereldoorlog heeft O.B.K. parten gespeeld. Ook toen gingen veel instrumenten verloren. Toch heeft ze het klaar gespeeld te blijven bestaan.Na de tweede Wereldoorlog is OBK weer uitgegroeid naar een behoorlijke bezetting en in 1952 vierde men het 40-jarig bestaan. Ook toen was een comité opgericht om dit feest te organiseren. In datzelfde jaar heeft OBK weer een vaandal en een muziektent gekregen. In de achter ons liggende 80 jaren van het bestaan van OBK is er vele malen aan concerten en aan concoursen deelgenomen en zo zijn er verscheidene medailles, vaantjes, lauwerkransen en bekers verworven, waarvan helaas een groot deel in de tweede Wereldoorlog verloren is gegaan.

Het verhaal van het ontstaan van OBK is 60 jaar geleden opgeschreven door J. vd Tempel en een van de weinige geschreven dingen die bewaard zijn gebleven. Er zijn nog wat foto’s en krantenknipsels van particulieren, maar de rest is verloren gegaan, waarschijnlijk in de oorlog en de watersnood. Want de oudste notulen die we nu nog hebben zijn vanaf 1953.
Uit het jaarverslag van 1953 blijkt dat op 21 juni de Koningin op bezoek is geweest na de ramp en dat OBK daarbij heeft opgetreden. In datzelfde jaar krijgt OBK nieuwe uniformen, waarschijnlijk zijn dat de groene pakken die de ouderen onder ons nog wel kennen. De heer Schippers heeft hiervoor heel veel geld ingezameld en wordt benoemd tot erelid van de vereniging.
In 1955/56 overlijdt de medeoprichter van de vereniging de heer Van de Tempel
In 1968 wordt voor de eerste keer het Sinterklaasfeest georganiseerd door het actiecomité van OBK

Eind 1970 wordt een samenwerking aangegaan met Crescendo uit Heijningen. De repetities en optredens zijn gezamenlijk, beide verenigingen blijven zelfstandig.
Hierdoor loopt OBK ook mee in de carnavalsoptocht van Fijnaart in 1971. Het jaarverslag meld: “20 februari liepen we mee in de Carnavalsoptocht in Fijnaart, het leek veel op een lijdensweg”.