In de jaren zestig en zeventig had OBK een wisselende bezetting, dit hing samen met de in die jaren afnemende belangstelling van de jongeren voor de blaasmuziek. Om een bredere muzikale bezetting mogelijk te maken werd de fanfare in 1980 omgevormd tot harmonie, wat een toename van het aantal jeugdige leden tot gevolg had.

In de jaren ’70 worden veel acties gehouden om geld in te zamelen voor instrumenten en nieuwe uniformen. Een van de ludiekste was wel met een rad van avontuur op een boerenkar door Willemstad trekken, in diverse straten werd een marsje gespeeld om de mensen te lokken en dan werden er lootjes verkocht en gedraaid aan het rad. In 1980 is er genoeg geld voor klarinetten, en komt de verandering naar harmonie. In 1981 volgen dan nieuwe uniformen, mooie rode, met grote zwarte colbakken.

De jaren ’80 kenmerken zich door de buitenlandse reizen en kontakten. Dirigent Peter Meijers gaat graag op reis en neemt zijn muziekgezelschappen dan soms mee. OBK bracht hij in kontakt met het duitse Obergrombach, een klein dorpje bij Karlsruhe. In 1981 en 1982 vinden er uitwisselingen plaats. Het klikte goed tussen de verenigingen die toen beiden veel jeugdige muzikanten hadden. Sommige leden van OBK hebben nog steeds kontakt met hun gasten van toen.In 1986 en 1987 volgen dan de uitwisseling met de uit Oostenrijk afkomstige Bundesmusikkapelle Hart im zillertal. Bij het bezoek aan dit tiroolse dorp was ook de toenmalige burgemeester De Ronde van de partij.

Dat naast de muzikale ook andere inspiraties in de vereniging ontstaan, blijkt uit het feit dat vanaf 1983 tot 1989 door leden en niet-leden tijdens de jaarlijkse uitvoeringen ook en toneelstuk op de planken werd gebracht.

Net als in 1952 bij het 40-jarig bestaan is er ook in 1987 een comité opgericht om voor het 75-jarig bestaan van OBK een groot feest te organiseren. Op 24-25-26 september werd op Bastion Zeeland een grote tent weggezet om daar de activiteiten te houden. Zo waren 24 sept. Enkele muziekverenigingen uitgenodigd om op deze avond een concert te geven. Voor de andere avonden waren Nederlandse artiesten gecontracteerd, die voor het weinige Willemstadse publiek een grote show gaven.
In 1988 werd tijdens de jaarlijkse uitvoering de heer J. vd Burg gehuldigd voor het feit dat hij 50 jaar lis is van OBK.  Uit handen van de KNF-vertegenwoordiger, de heer J. Hoes, ontving de heer Van de Burgh de gouden KNF-speld.

Na het plotselinge vertrek van dirigent Meijers is er even een dipje, maar de jeugdige dirigenten Michel Hectors en Casper Versluis weten de vereniging weer uit het slop te trekken. Het 80-jarig bestaan in 1992 wordt groots gevierd.
Voor deze gelegenheid zijn, voor zover dit mogelijk was, alle oud-leden aangeschreven om met de leden een jubileumorkest te vormen van 80 muzikanten. Door een aantal reacties van de oud-leden die deze dag graag aanwezig willen zijn, maar niet meer mee kunnen doen met het jubileumorkest, omdat ze lang niet gespeeld hebben, wordt op deze dag voor oud-leden en leden een reünie gehouden. Het aantal oud-leden dat zich opgegeven heeft voor het jubileumorkest is zeer hoog en er wordt een concert op De Parade gegeven door 80 muzikanten.

In 1999/2000 krijgt OBK haar eerste vrouwelijke dirigent, en wel Riane van Kooten. Met haar beleefd OBK haar eerste waar Promsconcert, Night of Willemstad. Dit concert met medewerking van een koor , strijkers en rockband is een groot succes. Ook de tweede editie o.l.v. haar opvolgster Claudy van Bokhoven was succesvol.

Daarna wil het met de aanwas van de harmonie niet zo lukken. Allerlei wegen worden bewandeld om de jeugd enthiousiast te maken voor muziek. Er komt een kinderkoor, maar helaas zijn er na 2 jaar niet meer genoeg leden om er mee door te gaan. Twee jaar geleden werd de muziekspeeltuin opgericht. En vorig jaar werd het vervolg in de vorm van blokfluitles/amv (algemene muzikale vorming) gestart. Na .. jaar werd Michel Hectors uit roosendaal na vertrek van Claudy van Bokhoven opnieuw dirigent bij OBK. Hij mocht 20 jaar geleden het reunie-orkest van 80 muzikanten leiden en zal nu bij het 100-jarg jubileum opnieuw de uitdaging van een groot orkest leiden aangaan. Dit keer zelfs 100 muzikanten!

De volgende dirigenten hebben onze vereniging geleid:
-A. vd Helvert uit Dinteloord
-J. v Wouwen uit Willemstad
-J. Koster uit Klaaswaal
-D. Koster uit Klaaswaal
-W. Vos uit Maasland
-W. de Wit uit Heijningen
-J. Koster uit Klaaswaal
-P. Meijers uit Fijnaart
-H. Barmentloo uit Rotterdam
-M. Hectors uit Roosendaal
-C. Versluis uit Standdaarbuiten
-R. van Kooten uit Breda
-C. v Bokhoven uit Standdaarbuiten
-M. Hectors uit Roosendaal