Oefening Baart Kunst of ook wel in de volksmond O.B.K. genoemd
is een harmonie orkest uit Willemstad en is opgericht op 11 juni 1912 en één van de oudste verenigingen uit Willemstad.
De leeftijd van de leden is zeer gevarieerd en ligt tussen de 6 en de 62 jaar.We hebben 2 Ereleden, de heren L. van de Meeberg en 
M. Holla. De laatste is nog steeds aktief binnen de vereniging. Elke dinsdagavond wordt er, onder leiding van  Michel Hectors,
tussen 19:45 uur en 21:15 uur gerepeteerd in gebouw "Irene" te Willemstad.O.B.K. heeft, net zoals de leeftijden, een zeer gevarieerd
repertoire van pop tot klassiek. Jaarlijks worden er diverse optredensen concerten gegeven, met als hoogtepunt Night of Willemstad, dat ieder jaar op het derde weekend van oktober wordt gehouden. Ook worden er diverse lespakketten aangeboden, zoals AMV
(algemene muziek vorming)/blokfluitles en cursussen op diverse blaasinstrumenten en slagwerk.


Wij kunnen ook altijd nog leden die al een instrument bespelen gebruiken.Zoals u wel begrijpt heeft O.B.K. in die bijna 100  jaar al een hele geschiedenis achter zich dit kunt u allemaal nog eens na lezen in historie