Muziekvereniging Oefening Baart Kunst bestaat in 2012 honderd jaar. Ereleden Theo Holla en Leen van de Meeberg zijn bezig de historie in kaart te brengen. Honderd jaar OBK in foto s, krantenknipsels en een stukje beton.
Het begon op de Markt, in 1912. Jan van den Tempel en garnizoenscommandant De Koning vonden dat Willemstad een muziekvereniging nodig had. Dat werd Oefening Baart Kunst (OBK). Al snel ontstond er een orkest met zowel burgers als soldaten in de gelederen. Maar eerst moest er gecollecteerd worden, want instrumenten waren er nog niet.

Volgend jaar viert OBK het honderdjarig bestaan. De vereniging is nu al druk aan het organiseren om in de zomer een feestelijk evenement te houden. Erelid Theo Holla verdiept zich tot die tijd in het clubverleden. Na een oproep in weekblad De Ster heeft hij een hoop foto s en krantenknipsels binnengekregen.
Samen met het andere erelid van Oefening Baart Kunst, Leen van de Meeberg, kijkt hij wat daar allemaal tussen zit. Van ieder jaar heeft Holla een grote enveloppe liggen. Maar sommige dingen passen daar niet in. "Dit is echt een bijzonder stukje", wijst Holla naar een klompje beton met een ijzerdraadje erin. Na een tweede blik blijkt het een speldje te zijn waar OBK op staat. "Dat zat in een vloertje. Toen de mensen dat aan het uitbreken waren kwamen ze het tegen."
De heren schatten dat het speldje voor 1920 gemaakt is. Dat speldje mag dan heel oud zijn, de rest van de collectie is veel jonger. "Ik zoek vooral nog foto s van voor 1940. Die zijn er bijna niet", zegt Holla. Toch is er ťťn bijzonder vooroorlogs stuk: de aankondiging van een concert met medewerking van het Humoristen Ensemble de Laat, een uitvoering op 9 februari 1939. Met op het laatste regeltje:  Ensemble De Laat, het is bekend, geeft 100 procent amusement .
Holla begon halverwege de jaren vijftig bij OBK. "Met Koninginnedag plukten ze je van de straat, zo werkte dat. Dan mocht je op de bekkens slaan", vertelt Holla, die nu herkenbaar is aan de grote trom die op zijn buik hangt.
Van de Meeberg kwam in 1969 bij de vereniging bariton blazen. De enveloppe van dat jaar is nog leeg. In de enveloppe van 1970 zitten foto s uit Heijningen. "Daar hebben we ook een poosje mee samen gespeeld, maar dat liep niet goed," zegt Van de Meeberg. Al snel begon hij als penningmeester. "Toen ik begon hadden we een begroting van tweeduizend gulden. Dan gaf je al veel uit. Toen ik in 1999 stopte was dat veel meer. Mijn zoon heeft het overgenomen en die doet het al jaren op de computer." Dan komt er een doos met concoursprijzen op tafel. Uit de doos komen medailles en cijferlijsten, maar ook zilveren lauwerkransen. "Die kransen werden in het vaandel gehangen, dan kon iedereen zien dat je gewonnen had", legt Van de Meeberg uit. In 1980 werd de vereniging een harmonie. "Dat was toen Peter Meijers dirigent was. Zo hoopten we makkelijk muzikanten met Fijnaart uit te kunnen wisselen", zegt Van de Meeberg.
Het laatste grote jubileumfeest vond in 1992 plaats, het feest van volgend jaar moet daar op gaan lijken. Op de rol staan een feestavond voor de jeugd en er komt een reŁnie waarop ook het archief van Holla te bekijken is.
De vereniging is hard op weg naar een orkest met honderd muzikanten (het zijn er nu ruim tachtig).

Ereleden Leen van de Meeberg (l.) en Theo Holla van Oefening Baart Kunst verzamelen foto s en krantenknipsels van de harmonie om de historie van de vereniging tijdens de reŁnie in beeld te kunnen brengen.
Bron BN de Stem